За нас

СТАР БАТ БЪЛГАРИЯ ООД

Инвеститор

СТАР БАТ БЪЛГАРИЯ ООД

Строителна фирма

Дружество „СТАР БАТ България” ООД е създадено през 1990 г. с основна дейност строителство на нови сгради и реконструкция на съществуващи индустриали и търговски обекти, изпълнение на сгради от високото строителство.

Във времето фирмата се утвърди като Главен изпълнител на голени проекти за водещи български и чуждестранни инвеститори. Сред тях са офиси на СЖ Експресбанк, административна база на Френското посолство, завод за преработка на вълна „Деваврен” – Първомай, склад за готова продукция „Тексар” АД, специфични строително-монтажни работи в производствените бази на „Монтюпе” и др.

В последните години „СТАР БАТ България” изпълни архитектурните работи на хипермаркети „Карфур” в „Хермес парк” – София, хипермаркет „Карфур” в гр. Пловдив, както и основно преустройство на кино салон в банкови офиси за „СЖ Експресбанк” в гр. Плевен.

Като фирма с признат опит в изпълнението на специфични строителни работи, „СТАР БАТ България” изпълни архитектурни дейности и инсталации в множество хотели и ресторанти в цялата страна.

“СТАР БАТ България“ ООД разполага с инженерно-технически ресурси, за да управлява и изпълни обекти „до ключ” от ниското и високото строителство – административни обекти, промишлени сгради, жилищни проекти, обекти със смесено предназначение, хотели и др.

НАШИЯТ ЕКИП

Екипът на фирмата работи с внимание към детайла и стриктно спазва всички нормативни и проектни изисквания.

“СТАР БАТ България” предлага оптимални технологични решения, точно планиране и изпълнение в най-кратки срокове.

“СТАР БАТ България” ООД работи с признати проектантски бюра, способни да изпълнят модерни и висококачествени проекти.

Развитието на фирмата и стабилната й позиция на българския строителен пазар са гарантирани от изключителното качество в управлението и изграждането на възложените проекти.

Дружеството е сертифицирано и работи по стандарта за управление на качеството ISO 9001:2008.

„СТАР БАТ България” ООД е редовен член на Камарата на Строителите в България и е регистрирано в Централния Професионален Регистър на Строителя за обекти от първа, втора и пета група строежи.

„СТАР БАТ България” ООД се стреми да постига максимални резултати в качеството и устойчивостта на сградите, които изпълнява.

Дружеството перманентно следи за внедряването на нови технологии и материали в строителството, за да гарантира на клиентите си продукт, отговарящ на най-модерните изисквания.

СТАР БАТ България е опитен и коректен партньор

Контакти

„СТАР БАТ БЪЛГАРИЯ“ ООД

бул. „Александър Стамболийски“ № 30А
гр. София, 1000
Телефон: 02 981 49 29
Телефон: +359 888 142257
Имейл: amging@starbatbg.com

Facebook страница: Апартаменти за продажба
Лице за контакт: Цветанка Христова

ЗАПИТВАНЕ